Uslovi korišćenja

Uslovi korišćenja i politika privatnosti

 Svaka poseta sajtu smanjitroskove.rs podrazumeva da je korisnik sajta pročitao uslove korišćenja koji su objavljeni na ovoj veb stranici i da se slaže sa njima. U slučaju da se korisnik veb sajta ne slaže sa ovim uslovima korišćenja najbolje je da ovaj veb sajt ne koristi.

Korišćenjem bilo kojeg dela ovog veb sajta (online savetnika u formi magazina) smatra se da je korisnik informisan o ovim uslovima korišćenja i da ih je prihvatio. Ovi Uslovi se tumače u skladu sa zakonima Republike Srbije, bez obzira iz koje države pristupa korisnik veb sajta.

Autorska prava

Sadržaji sa ovog veb sajta su autorsko delo u vlasništvu Agencije Invitto iz Beograda koje je zaštićeno domaćim zakonima, kao i licencom Creative Commons 3.0 – Autorstvo, koja omogućuje slobodno preuzimanje sadržaja ovog online magazina pod uslovom da se navedeni sadržaji označe kao autorski sadržaji sa sajta smanjitroskove.rs, uključujući i link do originalnog sadržaja koji je preuzet.

U slučaju nemogućnosti dogovora usled povrede Zakona o autorskim i srodnim pravima, prekršilac može očekivati prekršajnu prijavu od našeg advokata.

Sadržaji koje kreira korisnik sajta (komentari, ocenjivanje)

Lični podaci korisnika koji ostavlja sadržaje na smanjitroskove.rs se tretiraju prema deklarisanoj Politici privatnosti koja je definisana u ovom dokumentu.

Dostavljeni sadržaji od strane korisnika tretiraju se kao javni, i u tom smislu se mogu slobodno koristiti od strane Agencije Invitto u promotivne i prodajne svrhe.

Politika privatnosti

E-mail adrese korisnika ne ustupaju se nikome (trećim licima) ni pod kojim uslovima.

U slučaju email newsletter-a omogućena je usluga dobrovoljnog odjavljivanja prema pravilima direktnog email marketinga na osnovu dozvole (Permission Based Email Marketing Single Opt-Out Service).

Prijavljivanje newsletter je slobodno i obavlja se uz proveru pri prijavi korisnika prema pravilima direktnog email marketinga na osnovu dozvole (Permission Based Email Marketing Double Opt-In Service). Agencija Invitto ne vrši prinudno prijavljivanje korisnika.

Veze ka drugim veb lokacijama

Agencija Invitto ne kontroliše linkovane web lokacije van domena smanjitroskove.rs i nije odgovorna za bilo koju od ovih lokacija ili njihov sadržaj.

Prikazi proizvoda

Prikazi proizvoda na smanjitroskove.rs su kreirani u najboljoj nameri i ne predstavljaju nikakav vid prinude niti bilo koje opcije zavaravanja korisnika da bi kupio određeni proizvod. U tom kontekstu Agencija Invitto ne snosi nikakvu odgovornost za eventualne štete koje korisnik smatra da su nastale korišćenjem sadržaja ovog veb sajta.

Online naručivanje proizvoda

Online naručivanje proizvoda se ne nalazi u domenu uslova korišćenja sajta smanjitroskove.rs, obzirom da se proces naručivanja  proizvoda preko interneta ne obavlja na ovoj veb lokaciji. Na veb sajtu smanjitroskove.rs nalazi se samo link do veb lokacije na drugom internet domenu koja omogućuje online naručivanje proizvoda.